Anmälan till DSV

För anmälan via vanlig postgång: Skicka namn, adress, telefonnummer och eventuell e-post till: Dalasinfoniettans Vänner, c/o Birgitta Hellström, Promenaden 17, 791 30 Falun
Kostnad per år: 150 kr för enskild medlem, 250 kr för familj

Eller maila ovanstående uppgifter till dsv.falun@gmail.com och skriv DSV som ämne.