”Alla låter på olika sätt, sjung en känsla, din känsla är rätt!”

Hur hittar man sin egen röst? Och alldeles särskilt som liten? För att hjälpa våra unga har ”Rösträtt – sång på förskolan” startats.”Rösträtt – sång på förskolan” är ett nationellt initiativ, där alla barn i förskoleålder få chansen att träna tillsammans med rösträttscoacher för att hitta just SIN RÖST.

Namnet Rösträtt innehåller en dubbeltydighet. Rätt här står för att använda rösten på rätt sätt, men det finns också en demokratisk aspekt om möjligheten till inflytande och delaktighet. Med projektet vill vi göra en radikal och genomgripande insats för musik på små barns villkor.

Ovan ser och hör du barn från alla 13 regioner som just nu är med i projektet, sjunga projektets signaturmelodi ”Rösträttslåten” skriven av Dan Bornemark.
 
Jobbar du med förskoleverksamhet, är pedagog eller bara nyfiken på projektet, hör av dig till Theres Vidin som är projektledare här i Dalarna. I nuläget är Borlänge och Rättvik med i projektet, men förhoppningsvis vill flera kommuner ansluta sig!
 

Logotyp för Rösträtt

Theres Vidin, Projektledare

theres.vidin@musikidalarna.se 023-77 40 59