Musikteaterprojekt för Barn & Unga

Logotyp för Musikteaterprojekt, ett grafiskt scenljus som lyser upp texten Musikteater och de tre kommunerna Avesta, Hedemora och Västerbergslagen

Med ungas kreativitet i fokus ska projektet ge inspiration och glädje till barn och unga i södra Dalarna. Genom eget skapande, i möten med fria professionella kulturskapare och kompetenta pedagoger, ges de deltagande barnen och ungdomarna möjlighet att arbeta med alla de olika konstnärliga uttryck som ingår i konstformen musikteater och därmed kommer samverkan att ske konstartsövergripande.

Projektet finansieras med medel från Statens Kulturråd, Region Dalarna, Musik i Dalarna och de i projektet ingående kommunerna. De skolor i södra Dalarna som deltar i projektet är:

• Avesta Musik & Kulturskola
• Hedemora Musikskola
• Västerbergslagens Kulturskola

Projektägare är Musik i Dalarna, projektledare Annika Nordkvist och producent Jonas Martinsson och Lena Kjellander Stockhaus (deltid). Ett av projektets huvudsyften är att i samråd med länets kulturkonsulenter och andra aktörer inom de konstområden som ingår i ett musikteaterprojekt, förmedla rätt kompetens till rätt plats vid rätt tillfälle. Fria professionella musiker och andra professionella kulturskapare kommer in i kulturskolorna som inspiratörer och kunskapsförmedlare och möter där lärare och pedagoger. En förhoppning är att projektet leder till en för dessa yrkesgrupper gemensam professionsutveckling. Detta till glädje och nytta för barn och unga.

Ungdomar som medverkar i Musikteaterprojektet

Dokumentation sker dels genom projektledaren på Musik i Dalarna, men också genom de kulturskapare, pedagoger och andra som knyts till projektet. Även de barn och unga som ingår i projektet kommer att vara delaktiga i dokumentationen. Dokumentation i skriftlig form kompletteras av film och bildmaterial från arbetsprocessen samt liveföreställningar.

Tanken är att projektet ska leda fram till en modell som sedan kan användas av hela regionens, och även andra regioners kulturskolor och skolor.

Projektet förväntas även bli en del av Musik i Dalarnas nya inriktning på barn och ungdomsverksamhet som kommer att byggas upp under de närmaste åren.

En av de medverkande eleverna får prova en gul peruk
Projektledare Annika Nordkvist i svartvitt mot mörk bakgrund

Annika Nordkvist

Projektledare
023-77 40 61
annika.nordkvist@musikidalarna.se

Projektledare Jonas Martinsson i svartvitt mot mörk bakgrund

Jonas Martinsson

Producent Musikteater Barn & Unga
023-77 40 62
jonas.martinsson@musikidalarna.se

Lena Kjellander-Stockhaus mot en gul bakgrund

Lena Kjellander-Stockhaus

Producent Musikteater Barn & Unga (fokus på Hedemora, deltid)
lena.kjellander-stockhaus@musikidalarna.se