Musica Akustica - den akustiska musiktävlingen

Det blir inte alltid som man tänkt sig…

Av förklarliga skäl kommer vi i år inte kunna genomföra Musica Akustica Music Camp som var planerad till lördag 23 jan på Musik i Dalarna, Falun.
Detta är så klart jättetråkigt, men vi hoppas ändå på en fantastisk Musica Akustica-konsert senare i maj med Dalasinfoniettan tillsammans med vinnarna!

Vi behöver därför få in era filmade bidrag istället! Deadline är framflyttad till 28 feb.

Anmälningsförfarandet ser istället ut så här:

Filma ditt bidrag och maila in filen senast 28 feb till theres.vidin@musikidalarna.se
I mailet skriver du vad stycket heter, hur gammal du är och var du kommer ifrån
Därefter kommer en jury från Dalasinfoniettan att gå igenom ansökningarna och välja ut vinnarna till Musica Akustica-konserten som hålls i maj
Alla anmälda kommer att meddelas resultat efteråt via mail

Att tänka på:

Du måste spela tillsammans med en ackompanjatör (om inte stycket är ett rent solostycke förstås)
Det går jättebra att filma med en mobil, avancerad teknik behövs alltså inte
Om du sjunger väljer du själv om det ska vara uppmickat eller ej

MUSICA AKUSTICA – FÖR DIG SOM ÄR 13-16 ÅR

REGLER
Du ska vara mellan 13 och 16 år för att deltaga.
Man söker på ett instrument och ett stycke om max 10 minuter.
I juryn sitter musiker ur Dalasinfoniettan.

KOMP OCH TEKNIK
Vid inspelningen måste du spela/sjunga med en ackompanjatör, förutsatt att stycket du spelar inte är ett rent solostycke.

ANSÖKAN
Maila din film till theres.vidin@musikidalarna.se, senast 28 feb 2021.
I ansökan anger du: namn, telefonnr, mailadress, ålder, kommun, instrument, stycke

 

De som fick spela Musica Akusticas Priskonsert i januari 2020 var:

En tjej med ett diplom och ett blomkort

Roza Artyushyna Parlak, Falun
Piano

Juryns motivering:
”För ett moget framförande med karaktär, dramatik och fin närvaro”

En kille med ett diplom och ett blomkort

Noah Bäcke, Älvdalen
Cello

Juryns motivering:
”Framför sitt stycke med karaktär, fin intonation och personlig ton”

En tjej med ett diplom och ett blomkort

Ronja Brodin Lundblad, Rättvik
Trombon

Juryns motivering:
”Spelar med säker utstrålning, god klang och intonation”