En Bokhylla Med Böcker

Stöd till utvecklingsprojekt via Region Dalarna

Kulturföreningar, studieförbund och ideella organisationer kan söka stöd till utvecklingsprojekt hos Region Dalarna. Kultur- och bildningsnämnden beslutar om vilka som får stöd. Utlysningen av medel till utvecklingsprojekt sker en gång om året.

Utvecklingsprojekt betyder att man provar något nytt, utanför ordinarie verksamhet. Projekten ska vara av intresse för hela länet och inordnas under något av följande områden, barn och unga, jämställdhet och demokrati, konst och kultur, folkbildning, digitala och fysiska mötesplatser, samverkan mellan organisationer, integration, kulturarv.

Region Dalarna håller ansökningsförfarandet öppet under perioden 7 januari till 3 februari 2021. Läs mer och ansök här