Folkhav Framför Scen

Stöd att söka – Återstart av kulturen efter Corona

Bakgrund
Kultursektorn är att av de områden som drabbats hårdast av pandemin. Restriktioner kring antal personer vid offentliga sammankomster har i det närmaste inneburit näringsförbud för kulturen. Avsaknaden av levande kultur har varit kännbar för många, såväl yrkesverksamma som deltagare. Därför behövs en tydlig åter- och nystart för kulturlivet i länet.

Utlysningarnas fyra spår
Det finns fyra olika områden inom utlysningarna: Arrangörsstöd, Produktionsstöd, Investeringsstöd och Digitaliseringsstöd. Det är möjligt att göra ansökan inom flera områden. Separat ansökan görs per område. 

Utlysningsperiod 1 oktober–1 november 2021
Beslut tas av Kultur och bildningsnämnden 1 december 2021.

En återstart av kulturlivet innebär att få igång hjulen igen så att arrangörer, utövare och publik kan nå varandra.  
Med anledning av detta görs dessa utlysningar.

Läs mer och ansök via Region Dalarna.