Musikern Sting Med En Bas

Sting skänker polarprispengarna till Songlines – ett projekt med anknytning till Musik i Dalarna

Världsberömda singer-songwritern Sting fick Polarpriset i Stockholm den 15 juni 2017 och kommer donera hela prissumman till Songlines, ett svenskt projekt, med anknytning till Musik i Dalarna, som erbjuder unga på flykt tillgång till musikaktiviteter som överbryggar kulturella klyftor.

– Det är fantastiskt att ungdomarna i Songlines får det här stödet från en legendarisk artist som Sting. Det är modiga ungdomar som flytt från krig och förtryck i länder som Syrien, Afghanistan och Eritrea. Musik är ett fantastiskt integrationsverktyg! Med musiken som redskap skapas nya vänskapsband och språkinlärningen ökar. Genom projektet ser vi morgondagens musikaliska talanger växa fram, säger Julia Sandwall, nationell samordnare för Songlines.

Sting är för närvarande är på sin 57th & 9th world tour för sitt senaste pop- och rockalbum med samma namn.

– Jag blev djupt hedrad över att tilldelas Polarpriset i år och nu är jag glad att kunna donera prispengarna till det svenska ungdomsinitiativet Songlines. Musik kan bygga broar och det här projektet belyser vilken viktig roll musik kan spela för att ge unga på flykt en möjlighet att knyta an till ett nytt samhälle, säger Sting.

Songlines skapar musikaliska möjligheter på skolor, konsert- och kulturhus och på HVB-hem. Gåvan från Sting kommer Songlines att använda till att anordna musikläger, arrangera konserter och köpa in efterlängtade musikinstrument.

Om Songlines
Songlines är ett projekt – av och med unga på flykt – som vill bidra till att alla unga ska känna hopp och framtidstro. Projektet syftar till att öka integrationen genom att ge alla barn och unga möjligheten att uttrycka sig med kultur och musik. Songlines samarbetar med körer, orkestrar, musikgrupper, musikskolor, organisationer och festivaler i hela landet.

Det treåriga projektet startade i januari 2017 med finansiering från Arvsfonden. Songlines är ett samarbetsprojekt mellan KulturUngdom, dokumentärfilmaren Helena Isaksson Baeck, Jeunesses Musicales Sverige (JMS – där Musik i Dalarnas länsmusikchef Karin Holdar är ordförande) och Sveriges Ensamkommandes Förening (SEF).