200130165125 Corona Virus Cdc Image Exlarge Tease

Särskild utlysning för fria, yrkesverksamma kulturskapare i Dalarna

Här kommer en särskild utlysning för fria, yrkesverksamma kulturskapare i Dalarna i samband med Coronapandemin 18 maj – 8 juni. Fria kulturskapare har drabbats hårt med anledning av coronapandemin, vilket påverkar medborgaren vars utbud av levande kultur har minimerats. För att både stötta länets fria kulturutövare och ge medborgarna möjlighet att uppleva kultur under pandemin gör Region Dalarna denna utlysning. Kulturskapare kan därför söka bidrag till kulturaktiviteter som kommer medborgare i länet till del.

Vem kan söka?
Sökande ska vara yrkesverksam kulturskapare, bosatt och verksam i Dalarna, samt vara drabbad i sin yrkesutövning av coronapandemin, vilket orsakar inkomstbortfall.
Fast anställd inom Region Dalarnas verksamheter eller kommun har ej rätt att söka.

Uppdrag
Skapa en aktivitet i Dalarna inom scenkonst, litteratur, musik, film, bild/form, slöjd/hantverk eller annan konstform där målgruppen aktiveras och deltar. Vi ser gärna deltagande som inte enbart sker digitalt.

Målgrupp för aktiviteten
Publikgrupper som är särskilt utsatta i nuläget, däribland äldre och andra som av olika anledningar har svårt att ta del av kultur under rådande omständigheter

Tidsperiod
Genomförandet av uppdraget ska ske under juni-oktober 2020.

Beloppsgräns
Högsta belopp att söka för uppdraget är 25 000 kr. Summan inkluderar alla lönebikostnader såsom sociala avgifter och skatt. Utbetalning kan ske till företag med F-skatt, som arvode eller via faktureringsservice eller liknande.
Totalbelopp för utlysningen är 500 000 kr.

Ansökningstid
18 maj – 8 juni 2020
Ansökan sker digitalt på: https://dalarna.visionflow.com/SupportCenter.do?supportCenter=0upsTGjHLNVcav21JK3w

Information om utlysningen:
https://www.regiondalarna.se/om-regionen/stod-och-stipendier/
klicka på Särskild utlysning i högerspalten

Frågor?
Kontakta projektstrateg Theresia HolmstedtJensen
070-539 74 17
theresia.jensen@regiondalarna.se