Sektion A A 1300×800

Ny hemvist för Musik i Dalarna

Under många år har vi följt processen, och till stor del själva varit delaktiga, i Nya Kristinehalls-projektet. Nu kan vi med glädje bjuda in er till en förhandsvisning i den nya byggnaden; hur den kommer att se ut, och vilken förbättrad upplevelse och funktionalitet vi hoppas på.

En ny byggnad för musikupplevelser har varit på tapeten i många år. Men i december 2019 fann man så äntligen en överenskommelse i en gemensam vilja att bygga om den befintliga Kristinehallen, där vi idag håller våra konserter. I korta drag kommer ombyggnationen ge oss möjligheten att ha hela vår verksamhet på en och samma plats, samtidigt som vi får en betydligt bättre chans att ta emot vår publik på ett bra sätt, och tillsammans förgylla Dalarnas kulturliv genom musik.

Illustrationer och mer information kring vår nya hemvist finns här.

På Falu kommuns hemsida finns ännu mera information och där kommer du även kunna följa utvecklingen av byggprojektet. Här finns också visualiseringar från arkitektkontoret Falugruppen i form av ritningar och illustrationer, både två- och tredimensionella, som ger en fin känsla för hur det kommer att vara att kliva in i den nya miljön!