Musiker med instrument som häpnas över en dansares höga hopp

FaluFolkBand består av frilansande folkmusiker som är bosatta i Falun. Medlemmarna kommer från kända folkmusikgrupper som Hedningarna, Boot, Swåp, Östen med resten. Ett musiköverfall med FaluFolk- Band innebär att gruppen dyker upp på en skola utan att eleverna vet om det. Det kan ske på skolgården, i entréhallen, i ett klassrum, i gympasalen eller annan samlingslokal. Med sig har gruppen dansaren Dlsher Jabo från Syrien som gör en blandning av street och improvisation. Eleverna kommer att få höra svensk och kurdisk, svängig folkmusik och de får även vara med och dansa.

Medverkande: FaluFolkBand: Hållbus Totte Mattsson, Ola Bäckström, Maria Jonsson, Staffan Lindfors, Ian Carr, Dlsher Jabo

Ålder: 9–12 år, särskola
Elevantal: max 100
Lokal: Gympasal, samlingslokal, skolgård (väderberoende), entréhall, stort klassrum
Speltid: ca 35 min
Period: Vecka 17 2021
Pris: 7 000 kr

Kontakt: Theres Vidin, 023-77 40 59, theres.vidin@musikidalarna.se

Musiköverfall