Scen, Publikhav Och Rinnande Vatten

Musik i Dalarnas kommentar med anledning av Dalhalla Operas pressmeddelande

Idag kan man läsa i Dalarnas Tidningar att Dalhalla Operaförenings styrelse avgår i protest mot att Landstinget Dalarna inte ger bidrag till verksamheten 2018.

Här är lite av bakgrunden, som kan komplettera bilden för den som vill veta mer:

Musik i Dalarna har i många år hjälpt Dalhalla Operaförening att genomföra föreställningar i kalkbrottet Dalhalla. Dalasinfoniettans 28 musiker har ställts till förfogande, men Musik i Dalarna har också stöttat produktionsarbetet, engagerat extra orkestermusiker, samordnat repetitioner, hanterat noter och marknadsföring.

I början av 2017 var Musik i Dalarna inställda på ett långsiktigt engagemang för operaproduktioner på Dalhalla, men när Dalhalla Operaförening i augusti stod inför konkurs pga vikande publiksiffror förändrades förutsättningarna. De 18 musiker Musik i Dalarna hade kontrakterat fick ut sina löner, men inte övriga engagerade artister – mycket tråkigt eftersom även de artister Musik i Dalarna inte engagerat ändå kommer att förknippas med oss. Ledningen och vår styrelse ställer sig bakom Landstinget Dalarnas beslut.

Karin Holdar
Länsmusikchef

 

För frågor kontakta:
Karin Holdar
023-77 40 51
karin.holdar@musikidalarna.se