Musik i Dalarnas styrelse

Musik i Dalarnas har en styrelse utsedd av Region Dalarna. Styrelsen har sammanträden 4- 5 gånger per år. Dess ledamöter är:

Frank, Håkan (M) – ordförande
Westhed, Per-Anders (C) – vice ordförande
Lazar, Suzanne (S) – ledamot
Levahn, Lars (S) – ledamot
Sacrédeus, Lennart (KD) – ledamot
Isa, Mursal (MP) – ledamot
Sohlberg, Bigitta (S) – ledamot

Mandatperiod: 2019-01-01–2022-12-31