Musik i Dalarnas styrelse

Musik i Dalarnas har en styrelse utsedd av Region Dalarna. Styrelsen har sammanträden 4-5 gånger per år. Dess ledamöter är:

Ledamöter:
Bigitta Sohlberg (S) – ordförande
Fredrik Adolphson (C) – vice ordförande
Håkan Frank (M)
Lennart Sacrédeus (KD)
Fredrik Trygg (SD)
Eva-Lena Karlsson (DSP)
Joakim Larsson (M) 

Suppleanter:
Håkan Anestedt (S)
Susanne Norberg (S)
Kenth Öfverberg (M)
Kurt Podgorski (S)
Maud Hemberg (SD)
Annakari Berglund (S)
Mats Haglund (V)

Mandatperiod: 2023-01-01 – 2026-12-31