Samtliga illustrationer Falugruppen

Under många år har vi följt processen, och till stor del själva varit delaktiga, i Nya Kristinehalls-projektet. Nu kan vi med glädje bjuda in er till en förhandsvisning i den nya byggnaden; hur den kommer att se ut, och vilken förbättrad upplevelse och funktionalitet vi hoppas på.

Tillbakablick

En ny byggnad för musikupplevelser har varit på tapeten i många år. Men i december 2019 fann man så äntligen en överenskommelse i en gemensam vilja att bygga om den befintliga Kristinehallen, där vi idag håller våra konserter. Bakom överenskommelsen stod Falu kommun, Region Dalarna och Stiftelsen Musik i Dalarna, med syftet att skapa en ny hemvist för Musik i Dalarna med ändamålsenliga lokaler och ett publikt attraktivt och tillgängligt konserthus i Falun. Sedan dess har en projektgrupp jobbat intensivt tillsammans med arkitektkontoret Falugruppen för att ta överenskommelsen från idén till koncept, och sedan vidare mot förverkligande. I april 2021 beslutade Kommunfullmäktige att anta detaljplan för Kristinehallen, med syftet att möjliggöra en om- och tillbyggnad av Kristinehallen.

Vår nya hemvist

Det nya byggprojektet drivs och ägs av Falu kommun, och Region Dalarna hyr för Musik i Dalarnas räkning. Det betyder att vi äntligen kommer att få en plats där vi gemensamt kan både repetera, sköta administrativt arbete, och möta vår publik, på ett bra sätt för alla.

I stora drag blir vår nya hemvist så här:

Från Trotzgatan i Falun byggs en ny välkomnande entré och gångväg upp genom Läroverksparken med förbättrad belysning.

I byggnadens entré kliver man direkt in i en öppen foajé med fokus på våra kära besökare. Det blir en lounge med bar, garderob och en liten scen för mindre framträdanden eller samtal. En ny typ av plats för oss, där vi får möjlighet att knyta ihop musiker med publik, och andra som på något sätt är involverade i att förgylla kulturlivet i Dalarna – genom musik.

En trappa upp finns även en övre foajé med bar, i anslutning till den övre balkongen i konsertsalen som byggs ut och blir bättre anpassad genom vridna stolar på sidobalkongerna. Konsertsalens ytskikt blir alla nya med fokus på att höja akustiken, förbättra ljuset och upplevelsen i stort. För publikens del har man nu dessutom tagit tillvara på de bästa platserna i mitten av salen genom att mittgången tagits bort. På så sätts ryms också fler besökare i konsertsalen.

På våningen ovanför balkongen och den övre foajén kommer vi få ytor för kontor, personalrum och övningsrum för våra musiker. Och i källaren byggs förvaringsutrymmen, övningsrum och ensemblerum.

… Kort och gott – vi hoppas på en mötesplats för musikälskare och blivande musikälskare i Dalarna!

Följ projektet på Falu kommun

För att ta del av projektets gång framåt håll gärna utkik på Falu kommuns hemsida. Där finns även ännu mer information i form av ritningar och illustrationer och en jättebra 360-visualisering för att få en känsla för miljön. Här finns också vanliga frågor och svar, och bakgrunden till projektet.