Dubbelexponerat foto på pubik och bandet Benesser från Peace & Love 2011

Musik i Dalarnas mål är att ge länets invånare musikupplevelser genom att erbjuda konserter, musikteater och andra musikarrangemang. Vi ska stimulera det lokala musiklivet och samarbeta med kultursektorn, föreningsliv, näringsliv och turism för att tillsammans bygga ett Dalarna med ett kulturklimat som lyser vida omkring.

Musik i Dalarna omfattar verksamheterna Dalasinfoniettan och Unga Musik i Dalarna. Musik i Dalarna är även huvudman för Dalapop och den eftergymnasiala HMU utbildningen på Musikkonservatoriet Falun. Unga Musik i Dalarna ger alla Dalarnas skolor musikprogram av hög konstnärlig och pedagogisk kvalitet, Dalasinfoniettan står för ett rikt och varierat konsertutbud i hela länet.

Musik i Dalarna ägs av en stiftelse med Region Dalarna som huvudman. Bidragsgivare är Statens Kulturråd, Region Dalarna och kommunerna Falun och Borlänge. Egna intäkter består av biljettförsäljning, konsertförsäljning till lokala arrangörer och näringsliv samt sponsorintäkter.

Dalasinfoniettan har 28 heltidsanställda musiker. I Musik i Dalarnas verksamheter finns 15 anställda i olika funktioner. Verksamheten bedrivs i privat hyrda lokaler, där all administration och orkesterrepetition sker. 

Vårt uppdrag

Musik i Dalarnas har uppdrag från våra två största bidragsgivare; Kulturrådet och Region Dalarna.

En trummis upplyst bakifrån

Musik i Dalarna ska

Utveckla samarbetet inom ramen för Musiksamverkan och länets övriga kulturinstitutioner. Bredda länsmusikuppdraget att gälla fler genrer. Utbilda och stödja länets musikarrangörer. Utnyttja modern teknologi för produktion och distribution.

Musiker ur Dalasinfoniettan repeterar inför konsert i Bergen

Dalasinfoniettan ska

Vara en orkester med stark identitet och förankring i länet. Spela varierad klassisk musik, gammal och nyskriven, men även musik från andra genrer. Ge konsertupplevelser och förmedla känslor som berör, inspirerar och imponerar. Garantera hög kvalitet på program och arrangemang. Arbeta för att utöka orkestern till 35 musiker. Ha ett eget konserthus/sal med regelbunden konsertverksamhet, turnera flitigt i länet, i övriga landet och även utomlands. Hitta nya vägar för att förmedla klassisk musik. Ha en stor och blandad publik (ålder, kön, socialgruppstillhörighet). Vara kärnan i Dalhallas operakapell. Samarbeta med våra systerinstitutioner som Värmlandsoperan, Västerås Sinfoniettan m fl.

Duo Systrami under scenljus från Musik Direkt

Unga Musik i Dalarna ska

Ge barn och ungdom möjlighet att ta del av musik som de inte normalt får via radio, TV och andra media. Låta kommunernas förskoleverksamhet/barnormsorg ta del av skolkonsertsutbudet. Komplettera Musik Direkt med en deltävling för akustiskt musik. Stimulera, stödja och utveckla ungas intresse för de akustiska genrerna folkmusik, klassisk musik och jazz genom att initiera projekt, kurser och workshops. Utveckla samarbetet med Folkmusiken hus/Ungt folk/Ethno med internationella deltagare och ungdomar från Dalarna.