Logotyp

Musik i Dalarna, Folkmusikens Hus och Dalapop upprättar Musicmatch – ett ekonomiskt stöd för att mildra coronapandemins effekter på Dalarnas musikliv. En halv miljon kronor ska delas ut till yrkesverksamma inom musik. Ansökningsförfarandet är öppet under hela december 2020. Välkommen med din ansökan!

”Coronapandemin har slagit hårt mot kulturen och därför är vi mycket glada att kunna upprätta detta stöd för att dämpa dess effekt för alla verksamma inom musikområdet i Dalarna.”

Karin Holdar, länsmusikchef

Musicmatch – syfte och kriterier

Musik i Dalarna, Folkmusikens Hus och Dalapop fördelar totalt 500 000 SEK för att lindra coronapandemins effekter för Dalarnas musikliv. Stödet delas upp i tre delar: stipendium för konstnärligt och kompetenshöjande utvecklingsarbete, produktionsstöd studio och produktionsstöd videosession och kan sökas av yrkesverksamma musiker, låtskrivare, producenter, arrangörer, tekniker och agenter etc. inom musik. 

Riktlinjer

Stödet syftar till att ge ekonomiskt hjälp för aktörer i Dalarnas musikliv vars intäktsmöjligheter minskat till följd av covid-19.

Målgrupp för stödet är yrkesverksamma musiker, låtskrivare, producenter, arrangörer, tekniker och agenter etc. inom musik. Sökande ska vara folkbokförd eller ha sin huvudsakliga verksamhet i Dalarna. Sökande som företag eller förening ska ha sitt säte i Dalarna.

Stödet utlyses till fast belopp. De avsatta medlen fördelas mellan de sökande som styrgruppen anser uppfyller villkoren för stödet.

Den beslutande styrgruppen består av representanter för Musik i Dalarna, Folkmusikens Hus och Dalapop. Styrgruppen kan komma att utökas med ytterligare extern kompetens med kunskap kring vissa genres om så bedöms vara nödvändigt.

Ansökan ska lämnas i den form som styrgruppen beslutar. Endast kompletta ansökningar kommer att behandlas.

Villkor

Sökande måste ha en yrkesverksam funktion inom musik. Exempel på detta kan vara artist, musiker, låtskrivare, producent, ljudtekniker, arrangör, dirigent, agent, musikförläggare etc.

Sökande måste vara skriven eller ha sin huvudsakliga verksamhet i Dalarna alternativt att den sökandes företag eller förening har säte i Dalarna.

Sökande får inte ha skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller vara försatt i konkurs.

Styrgruppen äger rätt att i sin marknadskommunikation nyttja stödets namn och porträtt.

Typer av stöd:

Stipendium för konstnärligt och kompetenshöjande utvecklingsarbete

Kan sökas av yrkesverksam person eller företag/förening i Dalarnas län. Stipendiet syftar till att lindra det ekonomiska intäktsbortfallet till följd av covid-19.

Om sökande tilldelas stipendiet ställer styrgruppen inga krav på motprestation hos den sökande.

Stipendiet utlyses med ett fast belopp om 8 000 SEK.

Produktionsstöd studio

Kan sökas av yrkesverksam person eller företag/förening i Dalarna. Stödet syftar till att lindra det ekonomiska intäktsbortfallet till följd av covid-19.

Stödet avser tid i professionell inspelningsstudio i syfte att producera musik för utgivning. I insatsen ingår även mixning och mastering.

Insatserna värderas till 25 000 kr per produktionsstöd.

Inspelningen ska utan inskränkning med full äganderätt tillhöra de/den tilldelade som skall äga fritt förfoga däröver.

Den/de tilldelade har rätt att överlåta och/eller upplåta rättigheterna till tredje part.

Styrgruppen äger rätt att i sin marknadskommunikation nyttja den/de tilldelades namn och porträtt.

Produktionstöd videosession

Kan sökas av yrkesverksam person eller företag/förening i Dalarna. Stödet syftar till att lindra det ekonomiska intäktsbortfallet till följd av covid-19.

Stödetiet avser inspelning av rörlig bild i syfte att producera video för utgivning. I insatsen ingår även postproduktion.

Insatserna värderas till 25 000 kr per produktionsstöd.

Inspelningen ska utan inskränkning med full äganderätt tillhöra de/den tilldelade som skall äga fritt förfoga däröver.

Den/de tilldelade har rätt att överlåta och/eller upplåta rättigheterna till tredje part.

Styrgruppen äger rätt att i sin marknadskommunikation nyttja den/de tilldelades namn och porträtt.

Klicka här för att komma till ansökningsformuläret