Dalasinfoniettan söker konsertmästare

Chefdirigent: Roberto González-Monjas

Tjänsten är en heltidstjänst om 100% med lediga perioder enligt överenskommelse.

Rollen som konsertmästare

Dalasinfoniettan söker en ny konsertmästare med start andra halvåret 2022. Vi ser en potentiell kandidat i dig, en musiker och konsertmästare, som har talang för och erfarenhet av ledarskap – både på och utanför scenen. Dalasinfoniettans nya konsertmästare förväntas ta ansvar för kvaliteten och utveckling av orkestern, och leda orkestern i produktioner utan dirigent. Du ska ha ett intresse för samarbeten och kunna kommunicera med såväl musiker som ledning. Konsertmästaren kommer att ha en ledande roll i programråd och vara ett viktigt ansikte utåt för organisationen.

Om Dalasinfoniettan

Dalasinfoniettan är en kammarorkester i hjärtat av Dalarna där naturen är lika rik som kulturen. Planen är att utöka orkestern från 28 till 30 heltidsanställda musiker. Musik i Dalarna och Dalasinfoniettan flyttar till det nya konserthuset i Falun som beräknas stå klart 2023. De senaste åren har orkestern spelat med internationella solister som Janine Jansen, Evelyn Glennie, Martin Fröst och Víkingur Ólafsson och samarbetar ofta med den ledande barock-specialisten Reinhard Goebel och violinisten Malin Broman. Bland dirigenter som gästar Dalasinfoniettan finns Tobias Ringborg, Claire Levacher och Ariel Zuckermann. Dalasinfoniettan är en mångsidig ensemble som spelar folkmusik, jazz och populärmusik vid sidan av den klassiska repertoaren. Alla orkesterns musiker är, vid sidan av orkesterspelet, aktiva som kammarmusiker i mindre ensembler och skolkonserter. Dalasinfoniettan når en bred publik över hela Dalarna.

Rekryteringsprocess

Musik i Dalarna kommer att bjuda in utvalda kandidater utifrån ansökningarna men kommer också att bjuda in för oss intressanta musiker direkt. De inbjudna kandidaterna kommer sedan att få arbeta med orkestern i en produktion under säsongen 2021/2022, med ett mindre prov på konsertmästarens förmåga att leda orkestern utan dirigent. De kandidater som går vidare i processen, kommer att vara med i en slutlig urvalsprocess 7-9 juni 2022.

Ansökan

Du söker jobbet genom att skicka följande till emailadressen nedan:

  • Personligt brev med dina mest relevanta erfarenheter samt varför du söker tjänsten
  • CV
  • Två referenser/rekommendationer
  • Länk till exempel där du själv spelar, vilket kan vara en eller flera av följande: en video där du leder en orkester en video där du spelar kammarmusik eller leder en ensemble en video där du är solist

Vi ser gärna att dina exempel är så aktuella som möjligt och som samtidigt är så relevanta som möjligt för att visa din kompetens på bästa sätt. För att ladda upp en video kan du t ex använda dig av YouTube eller Vimeo.

Sista ansökningsdatum är 1 augusti 2021. Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan så snart som möjligt då urvalet sker löpande. Vänligen skicka ansökan till ansokan@musikidalarna.se

För frågor om tjänsten kontakta David Lundblad, verksamhetsledare Dalasinfoniettan.
Email: david.lundblad@musikidalarna.se
Tel : +46 76 396 94 33

Open position: Concert Master for Dalasinfoniettan

Chief Conductor: Roberto González-Monjas

The role is a 100% permanent position, with free weeks negotiable upon employment.

The role as Concert Master

Dalasinfoniettan is now looking for a new Concert Master to begin, after agreement, in the second half of 2022. A successful candidate would be a musician and Concert Master with talent for and experience of leadership – both on and off the stage. The Concert Master of Dalasinfoniettan takes responsibility for the quality and profile of the orchestra and often leads/directs the orchestra in productions without conductor. Highly developed personal communication skills and a desire to work collaboratively in all aspects of their work are essential. The Concert Master is also a leading voice in programming decisions and will be an important figure for the face of the organisation, both with incoming professionals (conductors, visiting artists, substitute players) and with our audiences.

About Dalasinfoniettan

Dalasinfoniettan is a chamber orchestra active in the beautiful and culturally rich region of Dalarna. The orchestra is set to expand from 28 to 30 full-time musicians, coinciding with Musik i Dalarna and Dalasinfoniettan’s move into their new concert hall in Falun in 2023. In recent years, the orchestra has performed with international soloists such as Janine Jansen, Evelyn Glennie, Martin Fröst and Víkingur Ólafsson and enjoys regular collaborations with leading Baroque specialist Reinhard Goebel and Violinist/Director Malin Broman. Regular guest conductors include Tobias Ringborg, Claire Levacher and Ariel Zuckemann. Dalasinfoniettan is a flexible ensemble which feels at home playing folk, jazz, pop and everything in between alongside the whole classical repertoire. When not playing as a chamber orchestra, all musicians take active roles in chamber music, smaller ensemble and education productions which reach a broad range of audiences across the whole of Dalarna.

Recruitment process

Following shortlisting, Musik i Dalarna will invite applicants who respond to this advert, alongside candidates from outside this open call. Selected candidates will be invited to work with the orchestra in one production during the season of 21/22, with an additional smaller task of leading the orchestra without conductor. A final round with thereafter selected candidates will take place during June 7-9th 2022.

Application

Applicants are invited to send the following to the below address:

  • a covering letter, detailing your most relevant experiences and interest in this job,
  • resumé
  • 2 references/recommendations,
  • a link to example(s) of your playing. Examples of your playing may be one or more of the following; a video of you leading an orchestra a video of you playing chamber music/leading a small ensemble a video of you playing a solo piece

We would like to see as recent playing examples as possible which shows your most relevant playing skills to the best of their ability. Videos may be uploaded to Youtube or Vimeo.

Final date for application is August 1, 2021. Selection is held continuously so please submit your application as soon as possible. Please send your application through email to ansokan@musikidalarna.se.

For any questions regarding the role, please contact David Lundblad, Orchestra Manager.

Email: david.lundblad@musikidalarna.se

Phone: +46 76 396 94 33