Ett stråkinstrument som ligger på rygg mot ett vitt underlagg

Dalasinfoniettan söker stämledare viola 100 %

Tillsvidareanställning med provår enligt överenskommelse.

Om Dalasinfoniettan

Dalasinfoniettan är en kammarorkester i hjärtat av Dalarna där naturen är lika rik som kulturen. Planen är att utöka orkestern från 28 till 30 heltidsanställda musiker. Musik i Dalarna och Dalasinfoniettan flyttar till det nya konserthuset i Falun som beräknas stå klart 2023. De senaste åren har orkestern spelat med internationella solister som Janine Jansen, Evelyn Glennie, Martin Fröst och Víkingur Ólafsson och samarbetar ofta med den ledande barock-specialisten Reinhard Goebel och violinisten Malin Broman. Bland dirigenter som gästar Dalasinfoniettan finns Tobias Ringborg, Claire Levacher och Ariel Zuckermann. Dalasinfoniettan är en mångsidig ensemble som spelar folkmusik, jazz och populärmusik vid sidan av den klassiska repertoaren. Alla orkesterns musiker är, vid sidan av orkesterspelet, aktiva som kammarmusiker i mindre ensembler och skolkonserter. Dalasinfoniettan når en bred publik över hela Dalarna.

Observera att icke-EU medlemmar behöver arbetstillstånd i Sverige.

***

Datum

Omgång 1: Digitalt. Ansökan med inspelning senast den 17 januari 2022.
Omgång 2 & 3: 3-4 mars 2022. Inbjudan till omgång 2 skickas senast den 24 januari 2022.

***

Omgång 1
Digital inspelning enligt Dalasinfoniettans inspelningsregler.

Repertoar
Stamitz, Violakonsert i D-Dur op. 1, sats 1 t.o.m. takt 137, med kadens
eller 
A. Hoffmeister Violakonsert i D-Dur, sats 1 t.o.m. takt 91, med kadens

Orkesterutdrag:
Fauré Requiem Agnus Dei
Strauss Don Juan

Omgång 2
Personlig inbjudan, Dalasinfoniettan tillhandahåller pianist.

Repertoar
Hindemith, Der Schwanendreher – Violakonsert, sats 1
eller
Walton, Violakonsert, sats 1
eller
Bartok, Violakonsert, BB128, sats 1

Orkesterutdrag:

Meddelas vid lottningen av turordning för dagen.

1. Mozart symf. 35 sats 4
2. Mendelssohn En midsommarnattsdröm Scherzo
3. Fauré Requiem Agnus Dei
4. Mahler symf. 10
5. Strauss Don Juan
6. Copland Appalachian spring

Omgång 3

Ensembleprov:
Mozart Stråkkvintett i g-moll, K.516, sats 1

Klicka här för att ladda ned noter för utdrag och prov

Ansökan

Du söker jobbet genom att skicka en ansökan med CV till ansokan@musikidalarna.se. Sista ansökningsdag är 17 januari 2022.För frågor om tjänsten kontakta gärna David Lundblad, verksamhetsledare Dalasinfoniettan. Email david.lundblad@musikidalarna.se Tel +46 76 396 94 33

För mer information om oss och livet i Dalarna – kika gärna runt här på Musik i Dalarnas hemsida, och Falu kommun.

Inspelningsregler

– Använd endast en kamera, filma i full kroppslängd.
– Inspelning med ”smarthphone” är ok.
– INGA klipp är tillåtna.
– INGET pianoackompanjemang.
– Det är tillåtet att stämma om mellan konsert och utdrag.
– A=442Hz
– Undvik överakustiska rum.
– Undvik störande bakgrundsljud.
– Undvik att filma i motljus.
– Endast juryn kommer att lyssna på din inspelning.
– Juryn kommer endast att lyssna och inte se inspelningen.
– Inspelning utan video kommer inte att bedömmas.
– Om du spelar in med smartphone är det tillåtet med en extern mikrofon

Du skall ladda upp din video på Youtube och göra din video synlig för dem som du skickar länken till (d v s ansokan@musikidalarna.se).

Du skall inte göra den offentlig.

Bifoga länken till din video och maila den till ansokan@musikidalarna.se.

Open position: Principal Viola 100 %

The role is a permanent position, with a first trial year.

About Dalasinfoniettan

Dalasinfoniettan is a chamber orchestra active in the beautiful and culturally rich region of Dalarna. The orchestra is set to expand from 28 to 30 full-time musicians, coinciding with Musik i Dalarna and Dalasinfoniettan’s move into their new concert hall in Falun in 2023. In recent years, the orchestra has performed with international soloists such as Janine Jansen, Evelyn Glennie, Martin Fröst and Víkingur Ólafsson and enjoys regular collaborations with leading Baroque specialist Reinhard Goebel and violinist/director Malin Broman. Regular guest conductors include Tobias Ringborg, Claire Levacher and Ariel Zuckermann. Dalasinfoniettan is a flexible ensemble which feels at home playing folk, jazz, pop and everything in between alongside the whole classical repertoire. When not playing as a chamber orchestra, all musicians take active roles in chamber music, smaller ensemble and education productions which reach a broad range of audiences across the whole of Dalarna.

Please note that non-EU residents need a work permit in Sweden.

Audition

Round 1: Digital. Application with recording, apply before January 17, 2022.
Round 2 & 3: March 3-4, 2022. Invitation to round 2 will be sent out before January 24, 2022.

Round 1:
Digital recording according to the Dalasinfoniettan’s recording guidelines (stated below)

Repertoire:
Stamitz, Viola Concerto in D Major op. 1, movement 1 to bar 137, with cadenza
or
A. Hoffmeister Viola Concerto in D Major, movement 1 to bar 91, with cadenza

Orchestral excerpts:
Fauré Requiem Agnus Dei
Strauss Don Giovanni

Round 2:
Personal invitation, Dalasinfoniettan provides pianist.

Repertoire:
Hindemith, Der Schwanendreher – Viola Concerto, movement 1
or
Walton, Viola Concerto, movement 1
or
Bartok, Viola Concerto, BB128, movement 1

Orchestral excerpt:

Will be announced the same day at the draw of the turn order.

1. Mozart Symphony 35 movement 4
2. Mendelssohn A Midsummer Night’s Dream Scherzo
3. Fauré Requiem Agnus Dei
4. Mahler Symphony. 10
5. Strauss Don Giovanni
6. Copland Appalachian spring

Round 3:

Repertoire for ensemble audition:
Mozart String Quintett in g minor, K.516, movement 1

Click here to download the orchestral excerpts and ensemble audition score

Recording guidelines:
– Use only one camera, film so that your full body length is shown.
– Recording by ”smartphone” is ok.
– NO cuts are allowed.
– NO piano accompaniment.
– It is allowed to retune between concert and excerpt.
– A = 442Hz
– Avoid over-acoustic rooms.
– Avoid disturbing background noise.
– Avoid filming in backlight.
– Only the jury will listen to your recording.
– The jury will only listen to your recording
– Recording without video will not be judged.
– If you record with a smartphone, an external microphone is allowed

You must upload your video on Youtube and make your video visible to those to whom you send the link (ie ansokan@musikidalarna.se).

Do not make the video public.

Send the video link to ansokan@musikidalarna.se.

Application

You apply for the job by sending your application with resume to ansokan@musikidalarna.se. Final date for application: January 17, 2022. 

For any questions regarding the role, please contact David Lundblad, Orchestra Manager Email: david.lundblad@musikidalarna.se Phone: +46 76 396 94 33 And for more info about us and life in Dalecarlia, please visit Musik i Dalarna and Falu kommun.