Ett gammalt piano med tre porträtt på i skogen
BORLÄNGE

Kammarmusik: Brahms och Schumann

Fredag 24 februari 18.00
Borlänge missionskyrka

  • Arrangör: Musik i Dalarna
Köp biljetter

Clara Schumann (1819–1896) är en av 1800-talets mest kända kvinnliga tonsättare och en av sin tids mest erkända och banbrytande konsertpianister. I tidig ålder började hon studera under sin auktoritäre far – den kände pianopedagogen Friedrich Wieck, som också hade Robert Schumann som elev. Kärlek mellan Clara och Robert blomstrade och de gifter sig år 1840, mot faderns vilja. Liksom många av dåtidens yrkessystrar var hon tvungen att komponera vid sidan av hennes hushålleliga plikter, bl.a. att uppfostra åtta barn. Men Clara lät inte det stå i vägen för att själv komponera fantastisk musik och inte heller att i flera år tolka, redigera, arrangera och modifiera Roberts kompositioner till hans stora förtjusning.

Den 27 februari 1854 försökte maken, tillika den välkände kompositören, Robert Schumann (1810–1856) att ta sitt liv genom att hoppa från en bro ner i floden Rhen. Han hade länge kämpat med psykisk ohälsa; han hörde röster, tonen ”A” dånade i hans inre, oönskad musik störde hans sinne. Efter att han räddats ur vattnet begärde Robert Schumann att få läggas in på mentalsjukhus där han skulle tillbringa de resterande två åren av sitt liv.

Johannes Brahms (1833–1897) hade anlänt till familjen Robert och Clara Schumanns hem fem månader innan denna dystra incident; då som ung, okänd, aspirerande kompositör. Efter att ha hört Brahms framföra sin egen musik geniförklarade Robert och Clara honom och Robert ska senare i en publikation ha deklarerat Brahms som Beethovens sanna arvtagare vilket gjorde honom känd över en natt.

Vännerna Johannes och Robert ska sedermera ha ”lånat” från Claras magnifika kompositioner, och hennes inflytande över det sena 1800-talets musik är obestridligt. Det är först 200 år efter hennes födsel som tiden tycks vara mogen för pianovirtuosen Clara Schumanns genombrott även som tonsättare.

För Brahms var familjen Schumann generösa mentorer och vänner, och han var ivrig att hjälpa dem i deras nöd. Han bosatte sig i Düsseldorf och började hjälpa Clara att sortera igenom Roberts arv och ta hand om hennes barn när hon förberedde återupptagandet av sin karriär som en av Europas ledande pianister. Huruvida kärleken var rent platonisk låter vi vara osagt, men i Claras dagbok går det att läsa (fritt översatt): "det finns den mest fullständiga överensstämmelsen mellan oss... Det är inte hans ungdom som lockar mig: inte, kanske, min smickrade fåfänga. Nej, det är det fräscha sinnet, den härligt begåvade naturen, det ädla hjärtat som jag älskar i honom.”

Denna konsert bjuder på varsitt verk komponerat av de tre mästarna framförda av pianisten  Taru Kurki tillsammans med musiker ur Dalasinfoniettan: konsertmästare Clara Saitkoulov,  violinisten Johannes Paulsson, violasterna Anna Raihle och Mats Hedrén samt cellisten Andreas Lavotha.

MEDVERKANDE

Taru Kurki, piano
Clara Saitkoulov, violin
Johannes Paulsson, violin
Anna Raihle, viola
Mats Hedrén, viola
Andreas Lavotha, cello

REPERTOAR

Clara Schumann Tre romanser för violin och piano
Johannes Brahms Stråkkvintett nr 2 G-Dur
Robert Schumann Pianokvintett Ess-dur

ENTRÉ

Biljetter säljs i vår webshop.
Arrangör: Musik i Dalarna

Här hittar du information inför ditt besök

MISSIONSKYRKAN – TILLGÄNGLIGHET

För tillgänglighetsinformation, kontakta Musik i Dalarna på 023-77 40 50 eller info@musikidalarna.se 


Typ av evenemang