En affisch

Om Imagine Sweden

Imagine Sweden är Sveriges viktigaste och roligaste musiktävling och mötesplats för ungdomar mellan 13-21 år. Öppen för alla genrer. Covers och backing tracks är tillåtna. Vi har under de senaste åren utvecklat vårt fokus på just mötesplatsdelen i  programmet och vi ser att ungdomarna utvecklas såväl personligt som musikaliskt. Vi erbjuder workshops och föreläsningar och vill lyssna till deltagarnas behov och önskemål.

Tävlingsdelen gör att vi kan dela ut fina och utvecklande priser samt att juryn kan ge konstruktiv feedback till alla deltagare. Tusse, Laleh, Shellback, Malena Ernman, The Cardigans och många andra har startat sina karriärer i Imagine Sweden eller Musik Direkt, som det tidigare hette. Det är dessutom gratis för deltagarna att vara med!

Hur går det till?

Alla regioner har sina egna lokala och regionala evenemang som avslutas med en regionfinal. Sedan arrangeras en stor riksfinal i maj varje år, dit varje region skickar en akt från sin regionfinal. Under riksfinalen har vi föreläsningar, workshops, kvällsjam, spelningar och en massa andra aktiviteter. Vinnaren vid riksfinalen får åka till den internationella finalen där deltagare från alla länder som är med i det internationella Imagineprogrammet deltar. Det delas även ut flera andra priser under riksfinalen och vi har bilaterala samarbeten med både Imagine France och Imagine Norway.

Läs mer om Imagine Sweden här: www.imaginesweden.se

Sociala medier:

www.facebook.com/imagineswe
www.instagram.com/imaginesweden/
www.youtube.com/c/ImagineSweden

Tre ungdomar som sitter och provar på musikproduktion

Musik i Dalarna + RMS + JMI

Sommaren 2020 tog Musik i Dalarna över huvudansvaret för mötesplatsen och musiktävlingen Imagine Sweden. Samtidigt tog Regional Musik i Sverige (RMS) över medlemskapet i den internationella organisationen Jeunesses Musicales International (JMI), där Imagine är ett av de internationella programmen.

JMI grundades i Bryssel efter andra världskriget med syftet att bygga broar mellan ungdomar genom musik. Ethno Sweden och YAM Sweden är ytterligare två program där RMS bistår med den internationella kontakten till JMI. Gustaf Bäckström Elmelid, nationell samordnare för Imagine Sweden, jobbar även som internationell koordinator för RMS och fungerar som en länk mellan JMI och RMS. Fr.o.m år 2022 är Gustaf Bäckström Elmelid ordförande i Imagine International Committee.

Läs mer om Regional Musik i Sverige (RMS) här: www.regionalmusikisverige.se/
Läs mer om Jeunesses Musicales International (JMI) här: www.jmi.net/

Gustaf Bäckström Elmelid

Nationell samordnare Imagine Sweden
gustaf.elmelid@musikidalarna.se
0046 73 567 40 67