KÖP BILJETTER

Det finns i dagsläget, med anledning av rådande situation, endast ett sätt att köpa biljetter till Dalasinfoniettans konserter:

Via Musik i Dalarnas webbshop. ”Köp biljetter”-knappar (se exempel till höger) finns också KOP_BILJETTunder respektive konsert. Du guidas genom köpprocessen på ett enkelt sätt, väljer hur du vill betala och få dina biljetter levererade. Du kan betala med ditt kort eller swish i en säker betallösning. Biljetterna kan du själv skriva ut från en pdf-fil du får till din mail.

Har du frågor, kontakta oss på Musik i Dalarna: 023-77 40 50

Praktisk information

Kom gärna till konsertlokalen i god tid så att du i lugn och ro hinner med att hänga av dig kläderna, läsa programmet och hitta din plats.

De flesta konsertlokaler öppnar 1 timme innan konserten startar. På Kristinehallen i Falun kan du även köpa dig något att äta och dricka innan konsert.

Om du har funktionshinder och behöver hjälp, tveka inte att be våra värdar om hjälp. Rullstolar får rum i princip på alla våra konsertlokaler, däremot är inte hörslinga standard – kolla först med oss om du behöver detta. I Kristinehallen finns plats för rullstolar längst bak, och medföljare kommer med gratis. Där finns även hörslinga.

Konsertens längd finns på din biljett, och i konsertprogrammet. Oftast är vår konserttid 2 timmar inkl. en paus på ca 20 minuter.

Om du kommer försent, ber vi dig vänta till rätt tillfälle att komma in – gå inte bara rakt in så att du stör de andra gästerna. Stäng av ljudet på din mobiltelefon och tänk på att inte prata under tiden det spelas musik.

Försäljnings- och leveransvillkor

Vänligen kontrollera datum, tid och pris på biljetten. Köpt biljett återlöses ej.

Vid inställt evenemang återlöses biljetten inom 1 månad efter det att evenemanget skulle ägt rum. Serviceavgifter och andra avgifter återbetalas ej.

I de fall som Musik i Dalarna inte är arrangör – vänd dig direkt till arrangören för reklamationer som rör evenemanget. Arrangörens kontaktuppgifter får lämnas ut genom Musik i Dalarna.

Vid frågor kontakta oss: info@musikidalarna.se.

Användarvillkor- och säkerhet

Säkerhet

Vi genomför alla tekniska- och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda data som vi har tillgång till mot missbruk, förlust eller manipulation. Från det ögonblick som vi har mottagit dina personuppgifter kan du således ha tillit till att vi behandlar dem med den förtrolighet och säkerhet som personuppgiftslagen (1998:204) kräver.

Köp/beställning

För att beställa biljetter skall du registrera dig som användare och uppge namn, adress, e-post och betalningskort. Informationen används till att genomföra köpet. Om det är problem med ett köp, eller om det exempelvis sker en annullering eller liknande, så används uppgifterna till att kontakta dig.

I tillägg till vad som framgår gällande lagring av personuppgifter i våra Cookie- och personuppgiftsvillkor, så förvaras uppgifter om köp i den omfattning Musik i Dalarna är förpliktigad till enligt relevant gällande lagstiftning i bokföringslagen.

Likaledes gäller, i tillägg till vad som framgår av våra Cookie- och personuppgiftsvillkor, att dina personuppgifter kan användas till att kontakta dig i samband med upplysningar om liknande arrangemang där det förmodas att du har ett intresse av att motta informationen. I den händelse dina personuppgifter används i marknadsföringsändamål så kommer det alltid ske enligt relevant gällande lagstiftning under marknadsföringslagen.

Vi hänvisar i övrigt till våra Cookie- och personuppgiftsvillkor.

Länkar

Denna hemsida innehåller ett flertal länkar. Du ska vara uppmärksam på att Musik i Dalarna inte är ansvarig för administration och behandling av personuppgifter på dessa länkade hemsidor. Vi uppmanar därför samtliga våra användare att vara uppmärksamma på när de lämnar vår hemsida, samt att vara noggranna med att alltid läsa de berörda hemsidornas föreskrifter gällande behandling av personuppgifter. De riktlinjer som är beskrivna här och i våra Cookie- och personuppgiftsvillkor gäller enbart för behandling av personuppgifter under denna köpprocess.

Cookie- och personuppgiftsvillkor

Vi önskar att ge dig en god och personlig användarupplevelse. För att göra detta så använder vi cookies till att förvara relevanta data på din dator. På så vis kan vi komma ihåg dina inställningar och förbättra din personliga användarupplevelse.

När du använder vår hemsida samlar vi in flera uppgifter om dig, din dator och ditt agerande på vår hemsida. I dessa Cookie- och personuppgiftsvillkor kan du läsa om de uppgifter som vi samlar in, hur vi behandlar dessa uppgifter, vad vi använder uppgifterna till, vem som har tillgång till uppgifterna, samt vem du kan kontakta angående de insamlade uppgifterna.

Vad är cookies?

Cookies är små textfiler som innehåller data som en hemsida kan förvara på din enhet och läsa senare när du besöker hemsidan igen. Cookies lagras i din browser och kan vid ett senare besök på hemsidan kännas igen av hemsidan, varefter det blir möjligt att sända individuellt anpassad information till din browser och ge dig en förbättrad användarupplevelse av vår hemsida. En cookie kan bland annat innehålla text, tal eller ett datum.

Vad använder vi cookies till?

Vi använder cookies till följande ändamål:

• För att avgöra vem som besöker vår hemsida.

• För att spara ditt användarnamn och lösenord till nästföljande tillfälle.

• För att insamla statistik över hur hemsidan används med hjälp av Google Analytics.

• Till målstyrd marknadsföring och innehåll.

Med hjälp av cookies får vi möjlighet att anpassa vår hemsidas innehåll och att anpassa och upprätta innehåll och tjänster som stämmer överens med våra användares intressen och önskemål.

Våra samarbetspartners cookies:

Vi använder oss av ett antal samarbetspartners – annonsörer, mediebyråer och andra tjänster – som använder cookies; så kallade tredjepartscookies.

I detta avsnitt hittar du en översikt över vilka samarbetspartners som använder cookies via vår hemsida samt har tillgång till information som samlats in via cookies på vår hemsida:

– Google AdWords
– Google Analytics
– Venuepoint

Syftet med olika tredjepartscookies är att säkra leverans av relevant innehåll, relevanta annonser samt att göra det möjligt att logga in och dela artiklar på berörda samarbetspartners hemsidor. Vid enkätfrågor, analyser och liknande placeras cookies med syfte att registrera dina svar och således undgå att du får samma frågor igen.

Hur undgår jag eller blir av med cookies?

Om du samtyckt till användningen av cookies och därefter inte längre vill erhålla cookies kan du blockera samtliga cookies, radera befintliga cookies från din dator eller erhålla en notis innan en cookie installeras. Du kan få ytterligare upplysningar om hur du undgår eller blir av med cookies genom att klicka på följande länk:

http://www.minacookies.se/om-cookies-se/

Specifikt för Google Analytics och eliminerande av cookies från Google Analytics:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Hur länge sparar vi cookies?

De cookies som vi placerar hos dig sparas i ett varierat antal månader beroende på syftet med dessa aktuella cookies. Varje gång du besöker vår hemsida förlängs perioden för dessa olika cookies och de avlägsnas när löptiden går ut. Oberoende av syftet med de cookies som vi placerar hos dig så kommer de inte att sparas i mer än 24 månader efter senaste tillfället som du besökte vår hemsida.

Behandling av personuppgifter:

Personuppgifter är alla typer av information som, direkt eller indirekt, kan härledas till din person. När du använder vår hemsida samlar vi in och behandlar ett flertal sådana uppgifter om dig, vilket exempelvis kan ske vid allmän tillgång till innehåll på vår hemsida, eller när du genomför ett köp via vår hemsida.

Vi kan komma att samla in och behandla följande kategorier av personuppgifter om dig: ett unikt ID och teknisk information om din dator, tablet eller mobiltelefon, ditt IP-nummer, geografisk placering, samt vilka sidor du besöker (intressen).

I den utsträckning som du själv anger information så behandlas dessutom: namn, telefonnummer, adress, e-post och betalningsinformation. Detta kan komma att ske i samband med registrering av login eller vid köptillfälle.

Dina personuppgifter används till att genomföra dina biljettbeställningar. Informationen används även för att identifiera dig som besökare samt för att kunna leverera och optimera vår service och vårt innehåll.

Vi sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla de syften som anges i dessa Cookie- och personuppgiftsvillkor. Denna tidsrymd kommer således alltid att vara avhängig av uppgifternas karaktär och bakgrunden till att spara dem.

Data om din användning av vår hemsida, vilka annonser du mottar och eventuellt klickar på med mera vidareförmedlas till tredjeparter i den utsträckning dessa uppgifter är kända. Se också avsnittet om ”Våra samarbetspartners cookies” ovan.

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att försäkra oss om att dina uppgifter inte av misstag

eller olovligen raderas, offentliggörs, förverkas, ändras, kommer till obehörigas kännedom, missbrukas eller i övrigt hanteras på ett olagligt sätt. Du har rätt att gratis, en gång per år, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss bli informerad om vilka personuppgifter som vi hanterar om dig samt hur vi behandlar dessa.

Du kan därtill när som helst framföra invändningar mot att uppgifterna används. Du kan också återkalla ditt samtycke till att uppgifter om dig behandlas i den utsträckning samtycke används som grund för behandlingen. Om de uppgifter om dig som behandlas är inkorrekta har du rätt att begära att de korrigeras eller blir raderade. Förfrågningar om detta kan göras till oss på nedan angivna kontaktuppgifter.