Scen, Publikhav Och Rinnande Vatten

Dalhalla Operas framtid säkrad!

Nu ser framtiden ljus ut för Dalarnas största operafestival.

Föreningen Dalhalla Opera har nu tecknat en överenskommelse med Dalhalla Förvaltning AB om veckorna 32-33 som sträcker sig till och med 2024, detta säkrar operans plats på Dalhalla på ett bra sätt, säger föreningens ordförande Sten Johannisson-Thörne

Som tidigare meddelats har också Dalhalla Opera fått ett garanterat bidrag från Kulturrådet och Landstinget, på totalt 1 400 000 kronor. En förutsättning är då att samarbetet med Musik i Dalarna ytterligare stärks och utvecklas.

Vi har redan en god dialog och har klarat av att på kort tid sedan Kulturrådets beslut kunnat samarbeta för att det skulle bli opera på Dalhalla även i år säger länsmusikchef Karin Holdar.

Detta är en fantastisk möjlighet att stärka operan i Dalarna och Musik i Dalarna kommer tillsammans med Föreningen Dalhalla Opera att producera och arrangera kommande års operauppsättningar på Dalhalla.

Planeringen för nästa års stora operauppsättning, som kommer att bli en fullskalig scenisk föreställning är redan i full gång samtidigt som arbetet med årets föreställningar, gästspelet från Malmö Opera med Lakmé, den stora konserten med Rickard Söderberg och Matilda Paulsson och den avslutande Carmina Burana där ju Maria Blom gör sin operaregi debut är inne i ett avslutande skede.

Biljetter till Encore, Lakmé och Carmina Burana tillgängliga via dalhallaopera.se