Två Glada Individer

Dalasolist & Dalakomponist

Dalasolist har fått två namn! Med anledning av att tävlingen, förutom ett solistpris, också innehåller ett kompositionspris, beslutades att den delen av döps till Dalakomponist. 2020 års tävlingar är nu avgjorda!

 

Den 15:e maj hölls den årliga uttagningen till Dalasolist som är en tävling för studenter på Musikkonservatoriet Falun. Juryn utsåg barytonen Johan Gummesson, som sjöng ”Grevens aria” ur Mozarts Figaros bröllop och ”Flores och Blanzeflor” av Peterson-Berger, till vinnare med motiveringen ”För ett berörande framförande med utmärkt frasering och innerlighet.” Segraren får under hösten framträda tillsammans med Dalasinfoniettan.

 

4–5 maj spelade Dalasinfoniettan in sex nykomponerade verk av tonsättarelever från Musikkonservatoriet Falun. Efter det så sammanträdde en jury från Musik i Dalarna och beslutade att årets Dalakomponist-pris tilldelas Miriam Barchéus för hennes orkesterverk ”Omvänd/oMVÄND”. Juryns motivering lyder ”Efter en känslosam och magisk inledning växer ett skickligt instrumenterat och väl sammanhållet verk fram. Känsliga och vackra klanger exponeras i ett väl genomarbetat idéflöde. I den avslutande friska och rytmiska finalen flätas de olika stämmorna samman.” Verket kommer att framföras av Dalasinfoniettan vid konserten Dalasolist under hösten.

 

De båda vinnarna erhåller dessutom Seth Karlssonsstipendiet på 15 000 kr vardera. Stort grattis, och bra jobbat, hälsar Musik i Dalarna!