Ritning Av Kristinehallen

BESLUT I FRÅGAN OM KRISTINEHALLEN

MUSIK I DALARNAS STYRELSE HAR TAGIT BESLUT I FRÅGAN OM KRISTINEHALLEN

Efter ett öppet dialogmöte på förmiddagen med Musik i Dalarnas personal, samt efter ingående diskussioner under det efterföljande styrelsemötet, togs beslut om:
 
…att gå vidare med Region Dalarnas och Falu kommuns förslag gällande ombyggnation av Kristinehallen.
 
…att i den fortsatta processen ta större hänsyn till musikernas och övrig personals synpunkter med målet om att ombyggnationen ska innebära fullt ut ändamålsenliga lokaler.