Avsiktsförklaringen är undertecknad: Kristinehallen byggs ut

I måndags skrevs avsiktsförklaringen under gällande till- och ombyggnationen av Kristinehallen. Det innebär att Musik i Dalarna och Dalasinfoniettan får en ny hemvist och arbetsmiljö, och dalapubliken kommer att få möjlighet att uppleva musik och kultur på en ny nivå. Nya Kristinehallen inrymmer 2 100 kvadratmeter och 600 sittplatser.

Läs mer:

https://www.dt.se/artikel/falun-miljonsatsar-pa-ny-konserthall-men-bygget-ar-bara-finansierat-till-halften-inget-ovanligt
https://www.dt.se/artikel/anders-k-gustafsson-nodvandigt-att-satsa-pa-kulturen-gladjande-besked-om-nya-kristinehallen
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/nu-ar-man-overens-nytt-konserthus-byggs-i-falun
https://sverigesradio.se/avsnitt/1405508 (intervjuer 1:03:00 och 1:20:00 in)